•  

  Rituály ve firmách

 • Rituály dokáží oživit každou firmu

  broken image

  Proč uvažovat o rituálech ve firmě?

  Firma je živá, protože stojí na živých lidech. Tito spolupracovníci ji společně utvářejí, zanechávají v ní neopakovatelný otisk. Jsou to v pravém slova smyslu spolutvůrci, spoluautoři této firmy. V běžném fungování firmy se odehrává celá řada významných událostí, které by si zasloužily více pozornosti a emocí. Jednou z možností, jak tyto události pozdvihnout a využít pro posílení firemní kultury, je jejich prožití za pomocí rituálů.

   

  Rituály jsou tu s námi tisíce let. Neustále mění svou podobu a vyvíjejí se. My bychom se rádi podělili o své zkušenosti s rituály ve firmách. Bez nadsázky je možno říci, že prožít něco pomocí rituálu, vede k hlubšímu zážitku. Právě díky rituálu se některé události ve firmě mohou zvýraznit. Stejně jako u jiných zážitků platí, že přetrvávají vzpomínky na ty nejsilnější.

   

  Pokud se odhodláte rituály ve firmě nebo v týmu vyzkoušet, můžete rovnou počítat s tím, že se lidé zapojení do rituálu více otevřou vzájemné spolupráci a celkově se zlepší jejich pracovní naladění. Můžete počítat s lepšími nápady, se kterými ve svých oblastech přijdou. Můžete počítat s lepšími firemními i týmovými výsledky. Jinými slovy, rituál po sobě zanechá nepřehlédnutelné přínosy, které určitě oceníte.

   

  Chceme inspirovat všechny, kdo svou životní energii uplatňují ve firemním prostředí, aby si nějaký rituál vyzkoušeli. Jsme přesvědčení, že nejlepší je osobní zkušenost, zážitek. Baví nás být u toho, proto kromě nápadů nabízíme i svou osobní účast při praktickém provedení rituálů.

   

  Už vás při čtení napadá nějaký vlastní rituál? Skvělé.

   

  My se stručně podělíme o některé z nápadů, které k rituálům máme.

  broken image

  Konkrétní rituály, které ožívají ve firmách

  Jaké rituály ve firemním a týmovém prostředí mohou fungovat? Vlastně jakékoli, kterým jejich účastníci dají čas, energii a důvěru. My si myslíme, že příležitostí pro rituál je v běžné firmě a běžném týmu celá řada. Pokud se chcete inspirovat, podívejte se na náš seznam takových příležitostí:

  Nový člen týmu

  Odchod člena týmu

  Nový projekt

  Ukončený projekt

  Výsledky za rok

  Výsledek za kvartál/pololetí

  Narození dítěte člena firmy/týmu

  Dosažení důležité dovednosti

  Překonání překážek

  Uzdravení

  Předání vesel

  Nové prostory

  Nový produkt

  Výročí zaměstnání člena týmu

  Vánoce a Nový rok

  Výročí firmy/týmu

  Odchod do důchodu

  Změna vlastníků – loučení

  Změna vlastníků – vítání

  Schválení nové strategie

  Schválení nového ročního plánu firmy/týmu

  Významné narozeniny člena týmu

  broken image

  Recepty na některé rituály

  Nový člen týmu

  Když se rozšiřuje tým, je to pro firmu jako narození dítěte pro člověka. Rozrůstá se, přibývá k ní netušený potenciál, energie, síla a nápady. Je to určitě důvod k rituálu, tedy slavnosti přijetí nového člena týmu. Dá se udělat mnohem víc, než jen s nováčkem obejít oddělení. Můžete ho přijmout ve slavnosti, kde bude cítit přijetí, podporu a radost. Nápadům se meze nekladou. Může splnit sadu úkolů, může položit sadu otázek, může zažít únikovou hru, může poskládat firemní puzzle, může dostat dárek složený z mnoha malých kusů, může zažít firemní kvíz a mnoho dalšího. Hlavní je energie přijetí a radosti, která k nástupu nového člověka rozhodně patří. „Rituální“ nástup si určitě budete všichni pamatovat. Vytvoří pocit velké sounáležitosti a je úžasným posílením dosavadní týmové spolupráce i startovní energií do týmové spolupráce nové, s novým členem týmu.

   

  Odchod člena týmu

  Když se firemní parta s někým loučí, je to taky často silná chvíle. Ne vždy je všechno v klidu a souladu. Často je důvodem to, že se odchodu nevěnovalo dostatek pozornosti. Rituál nabízí v tomto případě uznat hodnotu spolupráce, vyjádřit vděčnost a nejlepší možná přání do další profesní cesty. Dokonce umožňuje i prožít odpuštění a vyčištění starých křivd. Slavnostní formou je možné tohle všechno v rámci rituálu připravit. Odcházející člen týmu na takový odchod jen tak nezapomene, a dost možná to bude jeden z nejsilnějších zážitků, které mu firma dopřála. Odchází na další cestu se sebedůvěrou a radostným pocitem, že se uzavřela jedna kapitola jeho profesního života. Ti co „zůstávají“ vidí, jak hezký rozchod může být, mají možnost velmi hluboce prožít hodnoty respektu, úcty, lidskosti a ocenění a tím zažít „firemní kulturu“ v praxi.

   

  Nový projekt

  Firma nebo tým se pouští do nového projektu, který je vždycky příležitostí i rizikem. Je to krásná chvíle na rituál. Nový projekt není samozřejmost, je to energie pro všechny, kdo se mu budou věnovat. Rituál umožní začít jeho utváření s definicí smyslu, přáními úspěchu, poznáním a propojením členům týmu, uvědoměním si silných stránek a respektem k jednotlivým rolím. Rituál umožní zdůraznit, co projekt přináší, co bude znamenat, kdo ho může pomoci realizovat a jak k němu kdo přispěje. Projekt ožije s těmi nejlepšími přáními na cestu, s odhodláním a uvědoměním si jeho dopadu. Nabízí se práce s vizuálními pomůckami, společné tvoření a skládání přání i silných stránek. Kreativitě se opět meze nekladou. Kapka něčeho slavnostního na přípitek taky nemůže škodit. Rituál může končit týmovým slibem ke společné zodpovědnosti za naplnění projektového cíle. Díky rituálu bude projekt mnohem víc, než jen další kus nutné práce.

   

  Výsledky

  Firmy i týmy chtějí dosahovat konkrétních výsledků. Dost často se jejich hlídání věnuje spousta času a energie. Když se pak dostaví jejich splnění, nic moc se neodehraje. Není výjimkou, že následuje prostě jen naplánování nových met. Rituály zaměřené na výsledky umožňují oslavit a naplno prožít dosažení výsledků. Dávají prostor k tomu, aby se zpětně prozkoumalo, co ke splnění nebo nesplnění vedlo, a tím si do dalšího období „vzít“ co funguje a pustit to, co nesloužilo. Umožňují uznat podíl jednotlivců a týmů. Patří sem retrospektivní pohled, pohled na učení se v týmu, revize talentů a komunikací. Forem je opět spousta a vždy je možné je přizpůsobit konkrétními firemnímu prostředí. Díky rituálu si členové týmů a firem naplno uvědomují, že něčeho konkrétního dosáhli i to, jak se jim to povedlo. Tento pocit je nesmírně důležitý pro jejich další tvoření, zapojení, angažovanost i loajalitu.

   

  Narození dítěte

  Členové týmů a firem mají ve svých životech různé zásadní události. Jednou z nejdůležitějších a nejsilnějších je narození potomka. Dopadem na prožívání všech skutečností a dopad na osobní energii tahle událost znamená obří změnu. Z narození dítěte má přirozeně radost jeho rodič, ale tuhle radost s ním nebo s ní mohou nést i ostatní členové pracovního týmu. Rituál spojený s narozením dítěte může pomoci oslavit tuhle radost společně, předat nejlepší přání, požehnat, poradit a nabídnout pomoc. Sdílená radost je dvojnásobná. I v tomto rituálu může pomoci vizualizace, společné tvoření a sdílení emocí v kruhu. Tímto rituálem se tvoří neuvěřitelně silné mezilidské vztahy, které povyšují důvěru v týmu na novou úroveň.

   

  Dosažení dovednosti

  Když se naučí chodit malé dítě, všichni kolem něj to přijímají s velikou radostí, smíchem a vděčností. Umíme mít radost z nových dovedností druhých. Právě o tuhle schopnost jde v rituálech zaměřených na oslavu dosažení nové dovednosti u určitého člena týmu. Může to být dokončení rozvojového programu, složení zkoušky, dosažení certifikátu i o mnohem méně oficiální věci. Zkrátka, kdykoli se někdo něco nového naučí, je příležitost k oslavě a uznání formou krátkého rituálu. Oslavenec si uvědomí, že jeho úsilí má jasný výsledek a že tento výsledek všichni kolegové uznávají a přejí mu jej. Do firemní kultury se vpisuje díky tomuto rituálu hodnota rozvoje, pozornosti členům týmu i ocenění.

   

  Překonání překážek

  Život je pestrý a přináší kromě úspěchů i různé zkoušky. Členové týmu většinou musí nést tyto potíže sami. Pokud se jim podaří je překonat, většinou jim spadne kámen ze srdce. To je přesně ta správná chvíle na zdůraznění rituálem. Tým může uznat celé úsilí, které k překonání vedlo a vyjádřit podporu tomu, kdo to všechno zvládl. Nabízí se rituální zobrazení překonání překážky, přání do budoucna, sdílení příběhů a prozkoumání toho, co se díky zkoušce povedlo objevit, naučit a získat. Občas se ukáže, že podobnou zkušenost má celá řada dalších lidí v týmu. Výsledkem je posílení pocitu, že tým k sobě patří v dobrém i zlém.

  broken image

  Služby OpenOne

  Kromě toho, že nás rituály ve firemním prostředí baví a vlastně neustále vyhlížíme další příležitosti pro jejich využití, baví nás i jednotlivé konkrétní rituály vymýšlet a realizovat. Být u toho, když se rodí a díky nim se firmy a týmy mění na zajímavá místa pro život. Rádi bychom vám tedy nabídli i konkrétní služby, které při experimentech s rituály můžete využít.

   

  Respektujeme pestrost firemních prostředí a své zapojení do práce s rituály nabízíme ve třech základních formách.

   

  Konzultace k rituálu

  Jde o minimalistickou formu zapojení OpenOne do vaší práce na konkrétním rituálu. Bude se hodit těm, kdo mají vlastní nápad, záměr, scénář a chtějí si o něm promluvit a doladit ho do co nejdokonalejší podoby. Mají všechno rozmyšlené a potřebují partnera, kterému to vylíčí a zeptají se: „Co myslíš?“.

  Typicky jde o online setkání na přibližně dvě hodiny, kde se představí záměr a my se rovnou podělíme o nápady na jeho doladění, rozšíření, zúžení, zkrátka podle aktuální potřeby. Na chvilku tedy budeme se vámi při dotváření záměru. Samotná realizace i vyhodnocení už bude na vás. Pokud by se vám takové zapojení hodilo, ozvěte se nám, rádi se na všem podstatném domluvíme.

   

  Návod na rituál

  Jde o zapojení OpenOne do vaší přípravy rituálu tak, abychom vám ušetřili čas a přichystali vše potřebné pro hladké provedení rituálu. Na začátku máte jen záměr, máte vybranou příležitost, kterou by rituál podle vás obohatil. Řeknete nám o ní, my se doptáme na podrobnosti a všechno vám vymyslíme na míru. Připravíme scénář rituálu včetně zapojení jednotlivců, doporučených rekvizit, pomůcek a všeho, co bude pro realizaci potřeba. Všechno vám vysvětlíme a vy můžete už podle dodaných podkladů zahájit samotnou realizaci. U opakovaných rituálů scénář využijete opakovaně a třeba si jej doladíte o postřehy z jednotlivých realizací. Pokud by se vám takové zapojení líbilo, dejte nám vědět, těšíme se na konkrétní zadání.

   

  Průvodce rituálem

  V této formě zapojení nás poznáte nejintenzivněji. Na svá bedra vezmeme celý proces přípravy i realizace rituálu. Na začátku máte záměr a příležitost. Vysvětlíte nám svá očekávání. My se nad tím zamyslíme, popustíme uzdu své tvořivosti a přijdeme s návrhem scénáře, který s vámi probereme. Upravíme podle vašich nápadů a požadavků. Následně se u vás ve firmě nebo týmu objevíme a rituál v domluvený čas zajistíme zcela na míru a bez nutnosti chystání čehokoli na vaší straně. Budeme potřebovat jen účastníky, o zbytek se postaráme. Pokud vás zaujala tato možnost, neváhejte a dejte nám vědět o svém záměru a očekávání.