• Restart teamleaderů kontaktních center

  Add a subtitle here.

 • Z čeho vycházíme?

  Nevěříme tomu, že existuje universální návod jak se stát lepším teamleaderem. Každý je jako člověk jedinečný, každý má svoje silné stránky a přístupy (alespoň) trochu jiné.

  Určitě je zajímavé čerpat inspiraci na konferencích a z různých knížek a publikací. My si myslíme, že jeden způsob je daleko vhodnější a má rychlejší a hlubší účinky. Pojmenovali jsme ho Restart teamleaderů. Smyslem je přes bližší poznání teamleadera a pochopení prostředí, ve kterém vede svůj tým doporučit to, na co se zaměřit a na čem pracovat.

  A případně teamleadera v této práci na sobě následně podporovat.

   

  Díky našemu restartování společně najdeme přirozené talenty a osobní vize teamleadera a stanovíme oblasti, na které by se měl(a) prioritně zaměřit, aby byli/byla lepším teamleaderem. Zároveň poradíme konkrétní praktické techniky, přístupy a nástroje, kterými může teamleader okamžitě svůj leadership - své vedení týmu - zlepšit.

 • Jak naše restartování leaderů probíhá?

  V rámci restartování chceme vidět teamleadera v akci a chceme mít možnosti si s ním/ní povídat. Vybereme společně dny a setkání, kde budeme moci sledovat, jak se projevuje, jak řídí či vede, jak pracuje. A dohodneme si dva termíny, kdy budeme mít možnost si nerušeně povídat. O tom, co je pro teamleadera důležité, co se mu/jí v životě dařilo a daří, kdy a v čem je mu/jí dobře. Zároveň si sedneme s týmem, který vede a v důvěrném prostředí získáme konstruktivní zpětnou vazbu na to, jak je teamleader týmem vnímán. Jaké oceňuje jeho/její silné stránky a v čem vidí Vaší podporu a pomoc a kde by naopak přivítali členové týmu zlepšení.

   

  Pak se na chvíli odmlčíme, zamyslíme se a připravíme pro teamleadera náš vhled, jak na nás to, co jsme viděli a slyšeli působí, co nás k tomu napadá. Společně vybereme několik věcí, které budou teamleaderovi rezonovat a pro ně stanovíme konkrétní aktivity, které se zaváže udělat a změnit. Nakonec si stanovíme společný termín, kdy se po nějaké době sejdeme a podíváme se, jak se je daří plnit.

 • Proč se nechat restartovat?

  Protože postaru to již dlouho nepůjde..:-)

  Nezaměstnanost je na historickém minimu, takže lidé si mají možnost práci vybírat. Práce v kontaktních centrech je jednou z nejméně preferovaných pozic, které by chtěli kandidáti vykonávat. Nové generace našich dětí nebudou chtít pracovat "pod" leadery minulého století. Podle nás by se teamleadeři měli doučit a uvést do praxe další způsoby vedení a nově objevené a ověřené způsoby motivace členů svých týmů.

  Protože „jinak“ opravdu funguje!

  Dnešní doba je úžasná na možnost sdílení informací a příběhů. Díky tomu víme, že nové modely i metody vedení fungují. Můžeme si přečíst o leaderech firem, kteří změnili svůj pohled a naučili se své týmy vést jinak. Firmy jako např. Zappos, Patagonia, Semco, Favi, …., nebo v Čechách Etnetera, IreSoft, Tierra Verde, Hanibal sport, Slido, SportHero, Nelumbo Energy, První klubová pojišťovna, Wellnessia, Solea, nám jsou příkladem.

  Protože to přinese výsledky pro Vaší firmu

  Jsme přesvědčeni, že kvalitní leadership má jednoznačný přínos. Díky němu se zpřesňují očekávání i dodávka dohodnutých výsledků a výstupů, mění se atmosféra (kultura) týmu, zvyšuje se spokojenost členů týmu, výrazně klesá jejich fluktuace a zvyšuje se inovační potenciál týmu. Leader i členové jeho týmu jsou klidnější, radostnější, pracovitější, spolehlivější i kreativnější, v týmu panuje prostředí daleko větší důvěry.

 • Hlavní výstupy našeho Restartu teamleaderů

  Partnerská zpětná vazba

  Mnohdy si jako teamleadeři myslí, jakým fantastickým způsobem působí na členy svých týmů a neuvědomují si, že působí jinak. My k nim přistoupíme jako k partnerovi, někomu, kdo stojí o zpětnou vazbu. Nebudeme je kritizovat, pokusíme se pojmenovat, co uvidíme a uslyšíme. Pokusíme se "zobjektivnit", jak vlastně "vypadá" jejich vedení lidí. Zjistíme od členů jejich týmu co oceňují a co jim chybí.

  Stanovení konkrétních priorit, cílů a úkolů a vyhodnocení jejich naplňování

  Pomůžeme teamleaderům si zrekapitulovat a nastavit si priority a cíle pro další období tak, aby se mohli stát lepšími teamleadery. "Nenecháme" je a po čase se nad cíli sejdeme a vyhodnotíme posun.

  Konkrétní "rychlé" náměty na zlepšení

  Teamleaderům předáme konkrétní náměty na to, co by mohli začít hned používat, aby jejich vedení bylo přínosnější.

 • Profiles

  We've got a top notch team!

  Michal Beránek

  A sentence or two describing this item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

  Zdeněk Bohuslav

  A sentence or two describing this item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.
  All Posts
  ×