• Restart leaderů

 • Proč se nechat restartovat?

  Protože postaru to již dlouho nepůjde..:-)

  Nezaměstnanost je na historickém minimu, takže lidé si mají možnost práci vybírat. Nové generace našich dětí nebudou chtít pracovat "pod" manažery minulého století. Podle nás by se vedoucí pracovníci měli doučit a uvést do praxe další způsoby vedení a nově objevené a ověřené způsoby motivace členů svých týmů.

  Protože „jinak“ opravdu funguje!

  Dnešní doba je úžasná na možnost sdílení informací a příběhů. Díky tomu víme, že nové modely i metody vedení fungují. Můžeme si přečíst o leaderech firem, kteří změnili svůj pohled a naučili se své týmy vést jinak. Firmy jako např. Zappos, Patagonia, Semco, Favi, …., nebo v Čechách Etnetera, IreSoft, Tierra Verde, Hanibal sport, Slido, SportHero, Nelumbo Energy, První klubová pojišťovna, Wellnessia, Solea, nám jsou příkladem.

  Protože to přinese výsledky pro Vaší firmu

  Jsme přesvědčeni, že kvalitní leadership má jednoznačný přínos. Díky němu se zpřesňují očekávání i dodávka dohodnutých výsledků a výstupů, mění se atmosféra (kultura) týmu, zvyšuje se spokojenost členů týmu, výrazně klesá jejich fluktuace a zvyšuje se inovační potenciál týmu. Leader i členové jeho týmu jsou klidnější, radostnější, pracovitější, spolehlivější i kreativnější, v týmu panuje prostředí daleko větší důvěry.

 • Hlavní výstupy našeho Restartu leaderů

  Partnerská zpětná vazba

  Mnohdy si jako leadeři myslíme, jakým fantastickým způsobem působíme na členy svých týmů a neuvědomujeme si, že působíme jinak. My k Vám přistoupíme jako k partnerovi, někomu, kdo stojí o zpětnou vazbu. Nebudeme Vás kritizovat, pokusíme se pojmenovat, co uvidíme a uslyšíme. Pokusíme se Vám "zobjektivnit", jak vlastně "vypadá" Vaše vedení lidí. Zjistíme od členů Vašeho týmu co oceňují a co jim chybí.

  Stanovení konkrétních priorit, cílů a úkolů a vyhodnocení jejich naplňování

  Pomůžeme Vám si zrekapitulovat a nastavit si priority a cíle pro další období tak, abyste se mohli stát lepšími leadery. "Nenecháme Vás" a po čase se nad cíli sejdeme a vyhodnotíme posun.

  Konkrétní "rychlé" náměty na zlepšení

  Předáme Vám konkrétní náměty na to, co byste mohli začít hned používat, aby Vaše vedení bylo přínosnější.

 • Naši průvodci Vaším restartem

  Michal Beránek

  „Do restartu leaderů vnáším své znalosti a zkušenosti s budováním firem a týmů, s tím, jak si vybrat, na čem důležitém pracovat, jak vytvořit sebeřídící se týmy a 'svobodnou' kulturu. Věřím si, že znám mnoho úskalí manažerské práce i toho, jak se dá posunout směrem k oboustranně výhodnému leadershipu.

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

 • Zájem o osobní restart

  All Posts
  ×