• Náš přístup

  Vnímáme pro rozvoj teamleaderů kontaktních center jako klíčové tři oblasti:

  broken image

  1. Rozvoj osobnosti: v této oblasti se zaměřujeme na to, pomoci teamleaderům si stanovit svůj osobní smysl práce, své podmínky, rituály a zvyky pro nastolení tzv. flow a učíme je jak zvládat stres. Osobně vyrovnaný a klidný člověk, který ví, co chce, umí pracovat se svoji energií a ví, proč vede lidi, je ten nejlepší leader pro svůj tým.

   

  2. Rozvoj leadershipu: tato oblast se zaměřuje na zvyšování dovednosti v oblasti vedení svého týmu. Učíme teamleadery tomu jak motivovat, jak vést, jak řídit i jak odměňovat. Pro vedení lidí existuje řada možností, metod a forem. Úspěšní leadeři je znají a umějí je využívat podle aktuální situace a momentálních cílů a možností.

   

  3. Rozvoj komunikace: teamleadeři se s námi mohou naučit jak zvládat konflikty, jak budovat prostředí pro podporu dlouhodobě zdravých vztahů ve svém týmu i jak dělat zpětné vazby.

 • Rozvoj osobnosti

  broken image

  Restart teamleaderů

  Podíváme se na to, jak dnes vedete teamleader svůj tým. Zjistíme, kde vidí jeho členové jeho silné stránky, kde by potřebovali větší podporu. Stanovíme společně s teamleaderem prioritní oblasti, kde se zaměří na změnu a určíme si konkrétní úkoly, aby změna co nejdříve nastala.

  broken image

  Workshop: Nastavení osobního Proč?

  Nejnovější průzkumy jednoznačně ukazují, že vnitřní motivátory jsou daleko účinnější než ty vnější. Mezi nejúčinnější vnitřní motivátory patří pocit smysluplnosti mojí práce. Na workshopu probereme právě oblast smysluplnosti práce. Každý teamleader si bude moc najít a správně vydefinovat takový osobní smysl, který mu bude dávat energii a bude ho vnitřně motivovat k vedení jeho týmu

  broken image

  Workshop: Jak se dostávat do flow

  Náš workshop pomůže teamleaderům pochopit sílu tzv. flow. Když je člověk ve flow, energii neztrácí, práce ho baví a naopak mu energii dává. Teamleader ve flow má výsledky, práce ho baví, má dobrou náladu, rád podporuje členy svých týmu. Na workshopu se budeme věnovat právě tomu, jak flow nalézt, jak se do něj dostávat a jak v něm co nejdéle vydržet.

  broken image

  Workshop: Jak pracovat se stresem?

  Nejlepší teamleadeři jsou klidní. Náš workshop pomůže teamleaderům být na stres připravení. Teamleadeři si osvojí užitečné dovednosti pro zvládání stresu. Naučí se využívat několik konkrétních a praktických nástrojů.

 • Rozvoj leadershipu

  broken image

  Klub team leaderů 2018

  Série speciálních Coolen pro vybraných 10 team leaderů z různých kontaktních center (za každou společnost vždy právě jeden team leader). Společné čtyři dny v průběhu roku 2018, kdy budou team leadeři na sobě intenzivně pracovat. Každé setkání bude mít svoji teoretickou část, část tvoření a část sdílení. Mezi jednotlivými setkáními budou účastníci průběžně ve spojení.

  broken image

  Workshop: Jak pracovat s vnitřní motivací členů svých týmů

  Na workshopu se s teamleadery podíváme na principy vnější a vnitřní motivace. Vyjasníme to, proč vnější motivace někdy funguje krátkodobě. Podíváme se společně na to proč a v jakých případech. A pak už se zaměříme na to hlavní, jak "nastartovat" u členů svých týmů motivaci vnitřní.

  broken image

  Workshop: Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Na tomto CoolWorkshopu se zaměříme právě na rozvoj vztahů mezi členy týmu.

 • Rozvoj komunikace

  broken image

  Workshop: Jak lépe komunikovat s členy svého týmu a jak zvládat konflikty

  Komunikace v týmu ovlivňuje vše. To jak vedeme rozhovory určuje jaké budeme mít vztahy. Vztahy určují kulturu a kultura určuje celkový úspěch. Na tomto workshopu se s teamleadery podíváme na to, ak zlepšit jejich komunikační dovednosti. V čem se dál rozvíjet a jak si na přímou komunikaci s lidmi v týmu najít víc času. Teamleadeři se naučí, jak co nejlépe kritizovat a být srozumitelní.

  broken image

  Workshop: Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  Na tomto workshopu se podíváme na to, jak lze provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby se z toho teamleadeři nezbláznili. Teamleadeři se dozví, jak to dělají jinde, jaké metody se osvědčily. Poslechneme si konkrétní hovory a podíváme se na různé metody jejich hodnocení.

  broken image

  Workshop: Jak podporovat ve svém týmu budování přátelských vztahů

  Nejnovější průzkumy nám také říkají, že druhou nejčastější příčinou spokojenosti v práci a faktorem vnitřní motivace je to, jak kvalitní máme ve svém týmu přátelské vztahy. Na workshopu se podíváme na sedm oblastí, ve kterých můžeme dlouhodobě zdravé přátelské vztahy utužovat i na konkrétní metody a formy, jak k jejich kvalitě přispívat.