•  

  (ne)Konference svobodomyslných leaderů

 • Máte nebo chcete mít "jinou" firmu? Založenou na svobodných principech? Děláte na svobodě v práci, štěstí v práci, "Budoucnosti organizací"? Řešíte jak firmu nastavit, organizovat a vést aby všichni byli co nejvíce spokojení? Hledáte způsob jak nejlépe motivovat lidi ve svých firmách či týmech?

   

  Naším cílem je hledat a experimentovat s tím, jak nastavit firemní prostředí tak, aby to co nejvíce lidí bavilo a naplňovalo. Tak aby to dávalo finančně smysl. Tak aby byli spokojení koncoví zákazníci a tak, aby to bylo zodpovědné a udržitelné. Přejeme si, aby vznikalo co nejvíce firem, ve kterých dokáží lidé dlouhodobě pracovat a mít svoji práci rádi. Uplatňovat své talenty, mít přátelské vztahy, cítit smysl své práce, svoji užitečnost. Mít výsledky. A zajišťovat spokojenost svých zákazníků.

   

  Chceme a potřebujeme si vyměňovat zkušenosti. A společně přemýšlet nad tím, co je důležité, co by se mělo dělat a jak. Na (ne)Konferenci svobodomyslných leaderů Vám nabízíme prostor pro sdílení a společné tvoření. Vybereme témata a k nim budeme sdílet naše zkušenosti a hledat jejich řešení.

   

  Na naší (ne)Konferenci se potkáte se zástupci svobodomyslných leeaderů a "jiných" firem. Budete mít možnost zjistit, jaké to je jinde, jaké mají ostatní zkušenosti, jak se např. vypořádávají s nespokojeností členů svých týmů, s odchody, s nábory, se školením i tlakem na výsledky, zjistí, jaké jiní dělají rituály, jaké prvky vedení a motivace využívají, co se jim povedlo a co ne. Odvezete si řadu inspirací a informací z "jiných" firem. Naberete energii, možná si i trochu odpočinete od každodenního stresu. Nebudete jen sedět a poslouchat, budete sdílet, předávat své zkušenosti, ptát se, zjišťovat a tvořit.

   

   

 • Jaký je na (ne)Konferenci styl práce a témata diskusí?

   

  Dopředu vybereme témata, která bude na místě rozpracovávat. Každý budete moci navrhnout témata, které Vás nejvíce trápí či táhne a pokud bude téma táhnout alespoň jednoho dalšího, vzniknou "skupinky". Ve skupince budete moc zjišťovat, sdílet, debatovat i tvořit. V určeném čase pak se pak zpět sejdeme v jednom velkém kruhu a společně nasdílíme, co nám přišlo klíčové, co jsme ve své skupince vymysleli. Témat a skupinek je v průběhu dne několik, podle témat, zájmu a přístupu účastníků. Na základě předchozích zkušeností předpokládáme, že mezi tématy by mohlo být např. to, jak vytvářet svobodně/zodpovědnou kulturu, jak zodpovědnost "budovat", jak vytvořit a žít společné hodnoty, jak řešit ty, kteří svobodu neumí, jak přitáhnout nováčky, jaký udělat nejsprávnější motivační systém, jak nastavit systém odměňování apod.

   

  Volitelně je zařazen i večerní blok pro ty, kteří budou chtít ve sdílení i neformálních diskusích a seznamování pokračovat a na místě budou i přespávat

   

 • Jak to na našich (ne)Konferencích vypadá?

  (které normálně děláme v Říčanech..:-)

  A takhle to vypadalo na prvních (ne)Konferencích "svobodomyslných" v květnu a listopadu 2017

  broken image
  broken image
 • Průběh (ne)Konference

  broken image

  9.30 - 10.00

  Registrace účastníků

  broken image

  10.00 - 10.45

  Klíčové otázky

  společně pro vybraná témata budeme definovat klíčové otázky, které nás v rámci daného tématu zajímají a na které bychom chtěli znát odpověď

  broken image

  10.45 - 12.30

  Práce ve skupinkách - odpovědi

  ve skupinkách budeme diskutovat a hledat odpovědi na klíčové otázky, které jsme zformulovali v předcházejícím bloku

  broken image

  12.30 - 14.00

  Oběd

  společný oběd

  broken image

  14.00 - 14.30

  Sladění

  Jednotlivé skupinky nasdílí ostatním závěry dopolední práce

  broken image

  14.30 - 14.45

  Plán na odpoledne

  Společně probereme a vybereme témata na kterých budeme pracovat odpoledne

  broken image

  14.45 - 16.00

  Práce ve skupinkách - odpovědi (II)

  Podle témat stanovených na odpoledne sestavíme skupinky tak, aby každý mohl pracovat na tom, co ho zajímá a v tomto bloku se na tématech bude pracovat

  broken image

  16.00 - 16.30

  Sdílení závěrů

  společné sdílení závěrů z práce ve skupinkách mezi všemi účastníky (ne)Konference ve společném kruhu

  broken image

  16.30 - 17.00

  Závěr

  zhodnocení, nejsilnější myšlenky dne, zpětná vazba, rozloučení

  broken image

  17.00 - 18.00

  Inspirace, dotazy, diskuse

  Pro ty, kdo budou chtít a budou moci zůstat, bude program ještě pokračovat. Budou sdíleny myšlenky, dotazy i odpovědi na ně.

  broken image

  18.00

  Večeře

  broken image

  19.00 - ???

  Networking

 • Proč přijít?

  Získáte informace, nápady, energii i chuť do další práce

  broken image

  Inspirace

  Uslyšíte příběhy o tom, jak to dělají v jiných svobodných firmách. S jakými úskalími se perou, co se jim daří, co ne, čím si prošli, co se jim osvědčilo a co ne.

  broken image

  Společné tvoření budoucnosti

  Zapojíte se do diskuse ve skupince na téma, které si vyberete. Budete se moci přímo zapojit do jeho řešení.

  broken image

  Výměna zkušeností

  Poznáte majitele a leadery z jiných svobodných firem, se kterými budete moci sdílet své zkušenosti a názory.

  broken image

  Seznamování

  Poznáte nové lidí, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po (ne)Konferenci konzultovat, radit se a sdílet.

 • Cena

  Zvolte si program dle svých preferencí.

  Kromě denního pracovního programu bude připraven i večerní program, kde bude probíhat networking a případně pokračovat odborné diskuse.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 • Registrace