•  

  Naše poslání

 • Náš příběh

  broken image

  Michal Beránek

  Z pozice ředitele firmy a předsedy představenstva jsem se věnoval 12 let budování a rozvoji společnosti OpenOne. Chtěl jsem z ní mít oslíčka na peníze a naleštěnou vizitku své práce. Něco, z čeho budu bohatý a za co mě budou ostatní chválit a oceňovat. Dřel jsem od rána do večera. Měl radost, když byly finanční výsledky. Měl vztek, když se cokoliv nedařilo a nezapadalo do plánu. Byl hodně autoritativní. Nenaslouchal kolegům, nerespektoval je, nedával jim možnost rozvíjet své talenty a schopnosti. Bylo to hodně na houpačce. Pak se mi změnil osobní život a jednou z klíčových otázek, na kterou jsem začal hledat odpověď byla co vlastně chci dál dělat (myšleno z pohledu "práce"). Prošel jsem si celkem dlouhým obdobím "nevím", až jsem narazil (..:-) na téma "svobody v práci". Zaujaly mě příběhy majitelů či ředitelů firem, kteří se rozhodli vést své firmy "jinak". Přinesl jsem tuto myšlenku do OpenOne, kde jsme začali svůj model hledat. Zpočátku to hodně skřípalo, protože kolegové (zejména společníci) si mysleli, že mě "hráblo", že jsem v nějaké sektě, a že to není realizovatelné. Postupně se je podařilo zapojovat a vydali jsme se na cestu. Objevil jsem v sobě talent a odvahu k experimentování. Zkoušeli jsme spoustu věcí a našli řadu forem a principů, které jsou z pohledu klasických firem naprosto nestandardní a mají výsledky a velké přínosy. Byly to pro mě jedny z nejhezčích pracovních let mého života. Těšil jsem se do práce jako nikdy dřív. Měli jsme svůj Kmen, ve kterém jsme rozvíjeli vztahy a společně jej budovali a rozvíjeli. Viděl jsem najednou v očích kolegů jiskru, zájem, radost. Měl jsem možnost si vyzkoušet jaké to může být "jinak", jak radostné a motivační to může být. Rozhodl jsem se, že se o tuto zkušenost budu dělit a pomáhat těm majitelům a manažerům, kteří chtějí své firmy či týmy změnit. Kteří chtějí ve svém týmu lépe spolupracovat : v lepší atmosféře, v kratším čase nacházet a realizovat lepší výsledky než doposud. 

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  Patnáct let se snažím přispívat k tomu, aby firmy nabízely svým zákazníkům radostnou a nezapomenutelnou zkušenost. Je to cesta, na níž se velkým milníkem stala změna kultury ve společnosti OpenOne. Byl jsem u toho a vše prožíval v první linii. Díky téhle zkušenosti se mi povedlo společně s Michalem Beránkem pojmenovat a začít oživovat novou vizi pro kontakt se zákazníky – CoolCentra, tedy kontaktní centra, která jsou lepším místem pro život, kam zaměstnanci chodí rádi. Myslím si, že není moc náročnějších provozů, kde by šlo svobodnější přístup k práci lépe testovat. Klasická kontaktní centra jsou totiž plná vnější motivace, nedůvěry, kontroly a strachu. Mám radost z úspěchů, které se nám v nich daří společně dosahovat.

  Hledání osobních talentů a „flow“ mi pomohlo najít svou poradenskou identitu ve slově „povzbuzovač“. Já totiž opravdu věřím, že každý jsme unikátní, nesmírně dokonalou bytostí, která nese své talenty a jejich požehnání světu. Moc mě baví tyhle talenty nacházet a podporovat. Povzbuzování ostatních k objevům, výpravám, vynálezům a radostnému žití je zkrátka mou srdeční záležitostí. Mockrát jsem si potvrdil, že pokud má člověk šanci věnovat se něčemu, co mu „sedne“, stává se s něj magnet na další nadšence a společně přinášejí výrazné změny. Snažím se ve firemním prostředí dělit o své hodnoty a přístup k životu, který je založený na křesťanské tradici. Stále hledám nové formy, slova a činy. Věřím tomu, že život je dar, se kterým je škoda plýtvat. Snažím se přispívat k tomu, aby lidé ve firmách byli na světě rádi a měli dost sil k prožívání svého života s radostí a vděčností. Cesta k úspěchu se podle mých zkušeností neobejde bez duchovních hodnot, tedy hodnot, na které se nedá sáhnout, ale které jsou pevným lepidlem, bez nějž se všechny hmotné cihly našich životů hroutí.

  broken image

  Naše "víra"

  Jsme přesvědčeni, že je možné ze stávajících firem orientovaných na zisk, výsledky a růst postupně vytvářet lepší místa pro život. Doplňovat výsledkově a výkonově orientovanou kulturu o prvky úcty k člověku a jeho práci. Vytvořit kulturu firem, kde je práce zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se smysluplnost práce a dbá se na vzájemné vztahy. A přitom se doručují smysluplné výsledky. A hodně lidí to baví a nemůžou se do práce dočkat..:-).

   

  Vidíme spoustu majitelů a manažerů i ostatních pracovníků, kteří makají od rána do večera. Jsou upracovaní, frustrovaní, nespokojení. Trápí se. Práce je vlastně nebaví nebo si to neumí přiznat. Hledají odpověď na otázky "Nešlo by to jinak? Musím tak dřít? Mám to zapotřebí?". Tak jako jsme je hledali my...:-).

   

  Věříme, že má velký smysl a lze vytvářet místa, kam bude co nejvíc lidí chodit pracovat s chutí a bude se na svoji práci těšit. Takové podobě firem jsme začali říkat CoolFirmy. Jsme přesvědčeni, že to je smysluplná cesta, kterou by se firmy mohly ubírat.

  broken image

  Co by to mělo přinést?

  Věříme tomu, že CoolFirmy přinesou lepší způsob fungování než současný model řízení. Očekáváme vyšší spokojenost zaměstnanců projevenou v jejich loajalitě a pracovním nasazení a větší orientaci na opravdové potřeby zákazníků a v jejím důsledku lepší firemní výsledky.

   

  Možná nebudou mít CoolFirmy až takové krátkodobé finanční výsledky jako v prostředí cukru a biče, ale bude panovat daleko lepší atmosféra, práce bude radostí a život takových CoolFirem bude v daleko větší rovnováze. Bude čas na život.

  broken image

  Co pro to děláme?

  CoolFirma nemůže vzniknout sama, bez práce, nápadů a nadšení. Nápady i jejich realizaci lze zvládnout interně. Na druhou stranu se může hodit spolupráce s někým zvenku. S někým, kdo plně této vizi věří a má osobní zkušenost s novými formami řízení a fungování firem, které jsou založeny na dlouhodobé spokojenosti a radosti zaměstnanců.

   

  Nabízíme proto naše zapojení do přeměny stávajících firem orientovaných primárně na zisk, výsledky a růst na dlouhodobě živé CoolFirmy. Nabízíme být průvodcem této změny, průvodcem v hledání cesty i průvodcem v jejím zdolávání. Kromě práce ve firmách podporujeme myšlenku CoolFirem i organizováním (ne)Konferencí, speciálních Workshopů a sdílecích Snídaní.