• Klub HR manažerů

 • Jak bude Klub probíhat?

  Tři leaderské workshopy

  Základním pilířem ročního programu pro HR manažery budou tři společné celodenní workshopy. Každý z nich bude mít speciální téma. Téma bude nejdříve uvedeno teoreticky ze strany našich průvodců. Budou připraveny informace, příklady a příběhy toho, na čem jsou postaveny "nové" firemní kultury, jak to v takových firmách vlastně funguje. A pak budeme společně pracovat. Budeme s Vámi hledat konkrétní uplatnění teoretických principů a příkladů ve Vaší firmě či ve Vašem týmu, v každodenní práci účastníků. Workshop vždy zakončíme i "úkoly", ke kterým se svobodně zavážete do příštího setkání.

  Jedno koučovací setkání nad aktuálními problémy účastníků

  Jedno setkání věnujeme aktuálním problémům a výzvám účastníků. Pojmenujeme u každého z Vás v čem by potřebovali pomoc a pak budeme v průběhu dne ve společném kruhu hledat rady, názory, informace a podporu. Každý z Vás tak získá unikátní zpětnou vazbu, rady, doporučení a zkušenosti od ostatních (zkušených) HR účastníků i našich průvodců.

  Průběžné sdílení a pomoc

  Budeme pro Vás "vést" průběžnou diskusní skupinu. Budeme i mezi workshopy a setkáními sdílet to, jak se komu co daří, s čím si poradil či si naopak neví rady. Povedeme Vás ke vzájemné podpoře a pomoci.

  Návštěva ve Vaší firmě

  Volitelnou částí programu je i možnost návštěvy jednoho z našich průvodců ve Vaší firmě. Smyslem setkání je vidět Vás při práci a poskytnout Vám zpětnou vazbu. Zároveň Vám věnovat individuální čas a pomoci Vám s tím, co bude aktuálně potřebovat. Nebo popracovat společně s Vámi či týmem nad řešením otázky, kterou si vyberete jako prioritní k řešení.

 • Jaký bude formát Klubu?

  Neformální prostředí a komunikace

  Workshopy budeme pořádat u nás v OpenOne, v našem "Relaxu", tedy té naprosto nejméně formální místnosti, kterou v OpenOne máme. Budou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře. Budeme si tykat a budeme se snažit pracovat v důvěře a respektu.

  Sdílení

  Při setkáních se bude sedět v kruhu. Budeme hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky. Dozvíte se zkušenosti i odborné názory ostatních účastníků i našich průvodců.

  Účastníci

  Klub je určen jen pro HR manažery. Předpokládáme skupinku 8 - 10 účastníků. Z jedné společnosti vždy jen jeden manažer.

  Energie a zábava

  Celý program bude pojat tak, aby to všechny účastníky bavilo. Klíčovými prvky budou inspirativní informace a videa, zamýšlení se ve skupince nad jejich konkrétními uplatněními a využitím osvědčených dovedností a společné sdílení. Každý bude moci přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Jaká budou témata odborných workshopů?

  Inovace ve firemních kulturách

  Jaké jsou inovativní firemní kultury a způsoby vedení firem? Na jakých principech stavět "jinou" firemní kulturu podporující spokojenost a angažovanost pracovníků?

   

  Jak podporovat změnu firemní kultury díky Smyslu a Autonomii?

  Na tomto workshopu se zaměříme na sílu společného Smyslu, kdy "hoří" srdce pracovníků firmy pro společné poslání a cíl. A také na to, jak podporovat co nejvíce zdravé svobody a zodpovědnosti (tzv. Autonomie).

  Jak ve Vaší firmě podporovat rozvoj kvalitních mezilidských vztahů?

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Na tomto workshopu se zaměříme právě na rozvoj mezilidských vztahů ve Vaší firmě.

 • Programem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Jsem přesvědčen, že práce HR manažerů je extrémně náročná. Chtěli bychom Vám v našem Klubu dát inspiraci, podporu i energii pro to, abyste dokázali své firmy podporovat v rozvoji jejich firemní kultury. Aby se z nich stala místa, kam se Vám i Vašim kolegům bude chodit v radosti, kam se budete těšit. Moc rád inspiruji manažery a ukazuji jim "nové" firemní kultury i metody vedení a přístupu k týmům a jejich členům. Učím je o vnitřní motivaci a společně hledáme jak by toho mohli a dokázali využít oni".

  Zdeněk Bohuslav

  „Když se člověk rozhodne, že někoho povede, musí se naučit pracovat na svém sebevědomí, komunikaci a empatii. Je to nikdy nekončící práce. Pořád je co zlepšovat. Jsem přesvědčený, že jedním z nejlepších nástrojů pro vlastní rozvoj je sdílení s lidmi v podobných rolích. V rámci našich setkání proudí energie všemi směry, kdo chce, načerpá ji.“

 • Cena

  Cena uvedena bez DPH.

 • Zájem o Klub

  All Posts
  ×