• Interní Coolny pro podporu

  změny firemní kultury

 • Jak lépe vést svůj tým : práce s osobním "flow"

  Víte, že Mihaly Csikszentmihalyi objevil princip, který nazval „Flow“? Zjistil a ověřil na řadě pokusů, že když se člověk věnuje něčemu, co považuje za smysluplné a co ho baví, energii mu to nebere, naopak, práce ho těší a poskytuje mu pozitivní pocity. Má lepší výsledky. Lepší náladu, cítí se více spokojený, více šťastný. Činnost sama je mu odměnou, dobíjí ho. Tento „objev“ je 28 let starý. Cílem této Coolny je to, aby se účastníci dokázali do takového Flow při vedení svých týmů co nejčastěji „dostávat“. Nejdříve jim přineseme teoretické informace, aby rozuměli smyslu, kontextu a souvislostem, aby problematice Flow logicky rozuměli. Následně s nimi budeme jejich Flow při vedení jejich týmů hledat. Účastníci by měli mít na konci Coolny energii a informace k tomu, aby se hned další den do nastolení podmínek pro své leaderské Flow pustili. Naším cílen je, aby Flow při vedení svých týmů co nejčastěji zažívali.

  Jak lépe vést svůj tým : podpora vztahů

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci ve firmě cítí. Jaké ve firmě panují vztahy. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů. S rozvojem mezilidských vztahů na pracovišti se přitom moc nepracuje. V lepším případě se udělá jednou za rok nějaký teambuilding..:-). Tato Coolna se zaměřuje právě na rozvoj mezilidských vztahů ve firmách. Účastníkům poskytneme možnost pochopení vztahů mezi lidmi a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak partnerství s členy svého týmu a mezi členy svého týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost našich zaměstnanců.

  Jak lépe vést svůj tým: záměr a práce s Proč?

  Týmy i celé firmy bývají zpravidla řízené, méně již vedené. Metody řízení, které jsme se my učili ve školách a praxí i v mnoha velkých firmách (a do dneška se nadále učí a využívají), jsou založeny na teorii managementu, definovanou před více než 100 lety. Shromáždili jsme nové poznatky o vedení týmů a chceme se o ně dělit. Coolna se zaměřuje na práci s otázkou „Proč?“. Účastníci dostanou teoretické základy o tom, jak je vhodné od této otázky začít uvažování prakticky o všem. Na příkladech úspěšných lidí si ukážeme, jak jim jejich Proč (ne)pomohlo Budou si moci na odpovědi na „Proč?“ společně „zapracovat“ a sdílet výsledky s ostatními (jaké je vlastně moje Proč?). Pomůžeme jim, aby si uvědomili své osobní hodnoty a u činností, které dnes dělají, si našli ty, které jsou v souladu s Proč i jejich osobními hodnotami. A probereme i aktuální výzvy účastníků tak, aby získali zpětné vazby, vhledy a rady od ostatních.

  Jak lépe vést svůj tým: motivace a autonomie

  Posvítíme si na jeden z klíčových rozporů potřeb pracovníků a způsobů jejich vedení. Na vnější a vnitřní motivaci. Vyjdeme z poznatků vědy i aktuálních závěrů respektovaných autorit v oblasti ekonomie o tom, co se dnes ve firmách v oblasti motivace nejvíce ignoruje. Budeme diskutovat zkušenosti účastníků s vnější a vnitřní motivací, jejich doporučení co se osvědčilo a co ne. V druhé části Coolny se zaměříme na jeden z důležitých aspektů toho, co ovlivňuje spokojenost pracovníků v týmu - na autonomii. Probereme teoretické aspekty autonomie a u každého aspektu budeme diskutovat, co konkrétního by šlo pro podporu autonomie ve Vaší firmě,

  Jak lépe vést svůj tým: v čem se chci zlepšit

  Již současnost je o velkých změnách. S nástupem digitalizace nás ještě větší čekají. To sebou přináší i nový pohled na to, co se očekává od manažerů a leaderů, co budou muset umět a zvládat, aby dokázali změnami své týmy provázet. Je nesporné, že to znamená se naučit novým věcem. Každý potřebuje něco jiného. Málokdo ví, co to je. V této Coolně umožníme účastníkům si v průběhu dne „přijít“ na to, co by pro každého bylo to nejlepší, na co by se měl zaměřit, čemu by se měl prioritně věnovat, aby dokázal být leaderem nové doby. Každý účastník bude mít prostor pro zamyšlení a pak i prostor pro sdílení s ostatními, na co si přišli oni.

  Na stres elegantně s využitím Inner Game

  Stresujícím situacím a okolnostem čelíme běžně každý den. Průzkumy ukazují, že stres je jedním z hlavních demotivátorů – věcí, které nejvíce vadí a berou radost z práce. Naše Coolna pomůže účastníkům být na stres připravení. Využíváme metody Inner Game, která stojí na silném teoretickém základu. Účastníci si osvojí užitečné dovednosti pro každodenní situace. Vytvoří si třeba Osobní štít proti stresu, Strom stability a Osobní kufřík vnitřní hry, tedy skutečné, fyzické nástroje použitelné v každodenních situacích. Díky Coolně se pak budou v práci cítit lépe, budou lépe zvládat nelehké situace při řízení i péči o vaše zákazníky.

  Zvládání konfliktů v týmu a jejich řešení

  V žádném týmu to nejde bez konfliktů. Pokud to bez nich zdánlivě jde, zpravidla se tiše přecházejí problémové situace a hromadí negativní emoce. V rámci této Coolny naučíme účastníky konflikty zvládat a pracovat s nimi tak, aby se problémy nepřecházely, aby se umělo pracovat s emocemi, které způsobují a hlavně, aby se dobře zapracovalo s energií konfliktu, která může být velmi užitečná. V rámci Coolny probereme nejčastější typy a příčiny konfliktů v týmu. Budeme sdílet osvědčené pomůcky, dovednosti a přístupy pro zvládání konfliktů. Účastníkům představíme Zlaté pravidlo konfliktu. Seznámí se s metodou transpozice a s teorií emoční inteligence. Odnesou si konkrétní postupy pro řešení konfliktů a myšlenkovou mapu k využití emocí v konfliktech.

  Týmové řešení toho, co vás nejvíce pálí

  Máte téma, které potřebujete nebo chcete ve Vaší firmě řešit? Je důležité nebo ho již dlouho řešíte a nemůžete se pohnout z místa? Co kdyby vám pomohl někdo zvenku? Někdo, kdo viděl spoustu úspěšných i méně úspěšných pokusů a řešení. Někdo, kdo umí naslouchat a vést diskuse. Tak, že se většina účastníků cítí dobře a nakonec všichni ocení výstupy. Někdo, díky jehož způsobu vedení právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, přijdou na něco, co by nikoho nenapadlo. Téma může být předem dané a v rámci Coolny se řeší, nebo téma není a chce se najít. Zajistíme přípravu a vedení právě takové Coolny. Tato Coolna je založena na práci ve skupinkách, skupinovém poradenství a zejména na tom, aby na jeho konci byly konkrétní „závazky“, které se hned“ po Coolně udělají.

 • Jaká je forma našich Coolen?

  Neformální prostředí

  Coolny se snažíme pořádat v prostředí, které je hodně neformální. Ideálně u nás v OpenOne. Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  V Coolnách sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Coolny jsou určeny pro maximálně 12 účastníků. Poskytujeme v nich prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozvědí, jak to "dělají" ostatní. S čím si nevědí rady, co se jim osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  Coolny jsou pojímány tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nejde o přednášky. Klíčovou formou je vždy sdílení. Kde může každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Naši průvodci Coolnami

  Michal Beránek

  „Moc rád provádím leadery a manažery, kteří chtějí růst, kterým záleží na jejich firmách a týmech a chtějí je posunout dál. Ne primárně pro sebe. Chtějí, aby členové jejich týmů mohli být spokojenější a lepší. Chtějí je podporovat a být pro ně opravdovými leadery"

   

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

 • Proč právě naše Coolny?

  Inspirace

  K tématům každé Coolny přinášíme inovativní a inspirativní informace. Jezdíme po firmách, studujeme a čteme příběhy těch opravdu spokojených majitelů a manažerů. A na Coolnách sdílíme.

  Tvoření svého

  Naše Coolny nejsou přednáškou. Sice poskytujeme informace, ale vždy o nich pak diskutujeme v kontextu konkrétní praxe účastníky. Hledáme jejich využití u každého z nich. Každý má možnost si na místě "přijít" na to, jak konkrétně využije.

  Energie a zábava

  Naše Coolny jsou neformální, hravé, snažíme se, aby to nebylo školení a všechny to hodně bavilo.

 • Jak je to cenově?

  Každá Coolna má stejnou cenu.

  Cena je uvedena bez DPH.

 • Máte zájem se sejít a probrat více v detailu?

  All Posts
  ×