• Jak inovovat způsob vedení své firmy či svého týmu?

 • Svět businessu je extrémně rychlý a náročný. Prakticky pořád se hledá řešení jak zajistit co největší efektivitu a kvalitu za nízké ceny. Je poptávka po návodech, různých možnostech, alternativních řešeních. Okolní svět také nespí a lze v něm hledat řadu inspirací a inovací, která by mohla leckterému manažerovi a leaderovi pomoci.

   

  Proto jsme připravili inovační workshop.

  Jeho smyslem je předat jeho účastníkům "nové" informace a inspirovat tak k inovacím ve způsobu vedení firem a týmů. Předat takové informace, které jsou pro rozvoj firem a týmů relevantní.

   

  Představíme Vám inovativní způsoby vedení týmů a motivace.

  Protože úspěšné firmy a týmy potřebují zápal jejich zaměstnanců, představíme inspirativní modely řízení přes smysl.

  Protože začíná být problémem nábor kvalitních lidí, budeme hledat vlastnosti, které by měla mít firemní kultura, která nové kvalitní zaměstnance přitahuje.

 • Formát CoolWorkshopu

  Neformální prostředí

  Workshop Inovace můžeme uspořádat v našem "relaxu". Jsou v něm "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře. Nebo ho uděláme u Vás, ve Vaší firmě.

  Sdílení

  Při Workshopu sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Workshop Inovace je určen pro manažery a leadery, kteří se chtějí posouvat a rozvíjet . Zpravidla se ho účastní 8-10 účastníků.

  Poskytujeme na něm prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Dozvíte se, jak to dělají v jiných firmách. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  Workshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program

  Kde vnější motivace nefunguje

  Představíme Vám vědecké poznatky a závěry v oblasti vnější a vnitřní motivace. Podíváme se na jejich úspěšnost a na to, co věda zjistila o tom, co nás nejvíce motivuje. Podíváme se na konkrétní příběhy a příklady firem, kde využívají prvky vnitřní motivace, na to, jak konkrétně to dělají, jaké jsou jejich výsledky a zkušenosti.

  Vedení firmy přes její Proč?

  Podíváme se na to, co spojuje ty nejúspěšnější firmy, jak je důležité mít firemní nebo aspoň týmové Proč? Budeme sdílet, kde jej účastníci cítí, resp. jaké by mohlo Vaše firemní Proč být.

  Jak "přitahovat" nové angažované a inovativní pracovníky?

  Společně budeme definovat a sdílet klíčové vlastnosti (hodnoty), které by měla mít Vaše kultura firem/týmů, aby přitahovala nové, kvalitní uchazeče. Odnesete si společně vytvořený seznam klíčových parametrů, na které by se měla Vaše firma/Váš tým zaměřit, abyste se stali zajímavými pro potenciální uchazeče.

 • Proč workshop udělat?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Uslyšíte reálné příběhy, poznatky vědy i zkušenosti z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit nápady přenositelné do Vaší firmy a do Vašich týmů.

  Výměna zkušeností

  Budete mít prostor sdílet zkušenosti s vedením lidí v týmech, své názory, otázky i pochybnosti. .

  Posun

  Na místě vzniknou náměty a nápady na posun Vaší firmy k lepšímu vedení jejich zaměstnanců.

 • CoolWorkshopem Vás provede

  Michal Beránek

  „Do tohoto workshopu vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

 • Cena

  Cena uvedena bez DPH.

 • Zájem o CoolWorkshop

  All Posts
  ×