• Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

 • Proč právě tyto Coolny?

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Jaké na jejich pracovišti panují vztahy s nejbližšími spolupracovníky. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů.

   

  Právě to, jak fungují vztahy v týmech, do kterých pracovníci patří, je může udržet spokojenější a fluktuaci snižovat. S rozvojem vztahů na pracovišti se přitom moc nepracuje. V lepším případě se udělá jednou za rok nějaký teambuilding..:-). Přitom lze v každodenním životě firem a týmů a v každodenní práci manažerů a vedoucích pracovníků dělat maličkosti, které významnou měrou ke kvalitním vztahům mezi členy týmů přispívají.

   

  V těchto dvou Coolnách se zaměříme právě na rozvoj vztahů mezi členy týmu. Využijeme principů Johna Gottmana – psychologa, jež svůj život zasvětil vědeckému zkoumání vztahů. Využijeme poznatků vědy o stavebních kamenech partnerství a mnohých důležitých souvislostech. Poskytneme Vám možnost pochopení vztahů mezi lidmi v celkovém kontextu a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak partnerství s členy svého týmu a mezi členy svého týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost Vašich zaměstnanců.

 • Jaký bude formát Coolny?

  Neformální prostředí

  Coolny pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  V Coolně sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Coolna je určena pro manažery a leadery, kteří se chtějí posouvat a rozvíjet. Zpravidla se ho účastní 8-10 účastníků.

  Poskytujeme na něm prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Dozvíte se, jak to dělají v jiných firmách. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  Coolna je pojata tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program - 1. den

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Proč vlastně lidé odcházejí?

  Představíme Vám poznatky a závěry týkající se opravdových vnitřních důvodů toho, proč lidé odcházejí z týmů. Zažijete si pocity vyčlenění, abyste lépe pochopili, jak se v okamžiku rozhodnutí odejít lidé cítí.

  11.00 - 12.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku se podíváme na to, jak je u kvalitních vztahů důležité znát členy svého týmu. Představíme Vám konkrétní doporučení, co byste jako vedoucí pracovníci mohli konkrétního dělat, abyste podporovali vzájemní poznávání se členů svých týmů.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Vděčnost a oceňování

  Navážeme pohledem na důležitost "chválení". Sami na sobě si vyzkoušíte najít své klíčové leaderské superschopnosti i to, jak se projevují. Představíme doporučení, jaké konkrétní aktivity by se mohli ve firmách a týmech dělat, aby se vděčnost a oceňování podporovaly.

  14.00 - 15.30

  Vstřícnost

  Po obědě se podíváme na naslouchání. Vyzkoušíme si, jak se lidé cítí na poradách v různých případech, podle toho, jak je poskytována pozornost. Projdeme si opět doporučení, co konkrétního dělat, aby se vstřícnost podporovala.

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si Vaše klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Program - 2. den

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Druhý je partner nikoliv soupeř

  Na první den navážeme v tomto bloku tím, že se blíže podíváme na to, kdy a jak druhým dát možnost jejich vlivu a umožnit jim možnost ovlivňovat prostředí ve své práci. Blíže si i řekneme, jak správně pracovat s principy delegování. Podíváme se na to, jak to dělat, aby to bylo zdravé a podporovalo to kvalitní vztahy. Na konkrétním cvičení si ukážeme, jak nezneužít role šéfa a řešit s členy svého týmu problém tak, aby se členové týmu cítili přijímáni a slyšeni.

  11.00 - 12.00

  Řešení řešitelných problémů

  Na začátku si najdete svoje "problémy", to, s čím se aktuálně potýká právě Vaše firma či Váš tým. Naučíme se je rozlišovat a škálovat. I to, jak se dá z pozice šéfa postupovat, aby se řešilo to skutečně důležité, to co je příčinou.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Jak řešit patové situace?

  Ne všechno se dá řešit. Podíváme se na to, jak se stavět k takovým situacím, aby to podporovalo kvalitní vztahy mezi členy týmu. Účastníky naučíme konkrétní metody, které vedou k tomu, že patové situace nejsou problém a nekomplikují každodenní práci.

  14.00 - 15.30

  Neutralizace čtyř jezdců apokalypsy

  Na závěr dvoudenní Coolny se podíváme na to, co určitě nedělat a jak správně poskytovat zpětnou vazbu. Tak, aby neměla druhá strana pocity neoprávněné kritiky, pohrdání a aby nepřešla do defenzívy.

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového naučit!

  Inspirace

  Vztahy na pracovišti jsou jedním ze dvou nejdůležitějších faktorů spokojenosti zaměstnanců. Když nejsou dobré, lidé odchází. Na Coolně naučíme vedoucí pracovníky, jak dobré vztahy podporovat. To umožní zvýšit spokojenost členů jejich týmů a sníží riziko fluktuace

  Rady

  U každé oblasti, kterou se dají kvalitní vztahy podporovat, se účastníci dozvědí konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provedou

  Petr Koch

  „Jsem-li dostatečně vědomý, pak jsem schopen vnímat, kdo jsem a co se ve vztahu odehrává. Díky své pravdivosti mohu zažívat více chvil radosti a vlastní spokojenosti, mohu žít mnohem šťastnější a více naplněný život, ať jsem v kontaktu s kýmkoli. Pravdivost je pak odrazovým můstkem k tvoření vlastní reality podle svých představ, a tím se mnohem více stávat jejím aktivním tvůrcem a ne pouze otrokem života.“

  Michal Beránek

  „Léta jsem vedl týmy a choval se nevědomě tak, že jsem vztahy se svými kolegy i mezi nimi navzájem spíše narušoval. Lidé mi z týmů odcházeli a já se divil proč, když jim klidně přidám..:-). Netušil jsem, že stačí docela málo. Vědět a konat. Na tomto workshopu oceňuji Petrovi konkrétní a přesné popisy konkrétních situací, cvičení, na kterých se dá ověřovat a zažívat i konkrétní doporučení, jak kvalitní vztahy na pracovišti podporovat.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace

  All Posts
  ×