• Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

 • Proč právě tato Coolna?

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Jaké na jejich pracovišti panují vztahy s nejbližšími spolupracovníky. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů.

   

  Právě to, jak fungují vztahy v týmech, do kterých pracovníci patří, je může udržet spokojenější a fluktuaci snižovat. S rozvojem vztahů na pracovišti se přitom moc nepracuje. V lepším případě se udělá jednou za rok nějaký teambuilding..:-). Přitom lze v každodenním životě firem a týmů a v každodenní práci manažerů a vedoucích pracovníků dělat maličkosti, které významnou měrou ke kvalitním vztahům mezi členy týmů přispívají.

   

  V této Coolně se zaměříme právě na rozvoj vztahů mezi členy týmu. Využijeme principů Johna Gottmana – psychologa, jež svůj život zasvětil vědeckému zkoumání vztahů. Využijeme poznatků vědy o stavebních kamenech partnerství a mnohých důležitých souvislostech. Poskytneme Vám možnost pochopení vztahů mezi lidmi v celkovém kontextu a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak partnerství s členy svého týmu a mezi členy svého týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost Vašich zaměstnanců.

 • Jaký bude formát Coolny?

  Neformální prostředí

  Coolny pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při Coolně sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Coolna je určena pro manažery a leadery, kteří se chtějí posouvat a rozvíjet. Zpravidla se ho účastní 8-10 účastníků.

  Poskytujeme na něm prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Dozvíte se, jak to dělají v jiných firmách. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  Coolna je pojata tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku se podíváme na to, jak je u kvalitních vztahů důležité znát členy svého týmu. Představíme Vám konkrétní doporučení, co byste jako vedoucí pracovníci mohli konkrétního dělat, abyste podporovali vzájemní poznávání se členů svých týmů.

  11.00 - 12.00

  Vděčnost a oceňování

  Navážeme pohledem na důležitost "chválení". Sami na sobě si vyzkoušíte najít své klíčové leaderské superschopnosti i to, jak se projevují. Představíme doporučení, jaké konkrétní aktivity by se mohli ve firmách a týmech dělat, aby se vděčnost a oceňování podporovaly.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.30

  Vstřícnost

  Po obědě se podíváme na naslouchání. Vyzkoušíme si, jak se lidé cítí na poradách v různých případech, podle toho, jak je poskytována pozornost. Projdeme si opět doporučení, co konkrétního dělat, aby se vstřícnost podporovala.

  14.30 - 15.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového naučit!

  Inspirace

  Vztahy na pracovišti jsou jedním ze dvou nejdůležitějších faktorů spokojenosti zaměstnanců. Když nejsou dobré, lidé odchází. V Coolně naučíme vedoucí pracovníky, jak dobré vztahy podporovat. To umožní zvýšit spokojenost členů jejich týmů a sníží riziko fluktuace

  Rady

  U každé oblasti, kterou se dají kvalitní vztahy podporovat, se účastníci dozvědí konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provede

  Michal Beránek

  „Léta jsem vedl týmy a choval se nevědomě tak, že jsem vztahy se svými kolegy i mezi nimi navzájem spíše narušoval. Lidé mi z týmů odcházeli a já se divil proč, když jim klidně přidám..:-). Netušil jsem, že stačí docela málo. Vědět a konat. “

 • Cena

 • Registrace

  All Posts
  ×