Return to site

Coolna ke Štěstí v práci s Michalem Šrajerem

S velkou radostí jsme společně s Michalem Šrajerem z Happiness at Work připravili společnou Coolnu a kupodivu si vybrali téma štěstí v práci..:-). V rámci Coolny jsme se podívali na dva faktory, které nejvíce pocit štěstí v práci ovlivňují: na pocit smysluplnosti a na týmové vztahy. Účastníci se od nás dozvěděli příklady, jak jsme to dělali a děláme ve svých firmách. Co se nám osvědčilo a co naopak neosvědčilo. Konkrétního, praktického. Bylo to moc fajn, děkujeme účastníkům za důvěru, aktivitu a legraci, které jsme si na Coolně užili!

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image