• CoolWorkshop pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

 • Víte, že když si dobře nastavíme své osobní Proč?, můžeme lépe vést svůj tým?


  Hledat smysl je lidskou přirozeností. Dokazují to četné vědecké studie. Uvědomujeme si společně s Danielem Pinkem, že „Lidské bytosti nejsou pouze menší, pomalejší, lépe vonící koně, kteří rychle cválají za svou denní dávkou cukru.“ Pokud si dobře uvědomíme a pojmenujeme smysl své práce, od základů ji to promění. Dodá nám to energii na zvládání okamžiků, kdy je naše pracovní cesta náročná a vyčerpávající.

   

  Na workshopu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby. Seznámíme se se Zlatým kruhem Simona Sinka a přesně si pojmenujeme, co děláme, jakých se přitom držíme hodnot a proč se tomu vůbec věnujeme. Rozčleníme si své pracovní činnosti na rutinní a kreativní. Naučíme se, jak toto třídění co nejlépe využít.

   

  Společně se podíváme na téma důvěry a odpovědnosti. Načerpáme energii z úspěšných příběhů firem, kde odpovědnost změnila nejen výsledky, ale i radost lidí z odvedené práce. Na příkladu Sama Waltona, zakladatele Walmartu se pokusíme změnit pohled na své podřízené od základů – přijmeme sami sebe jako služebníky, kteří pro ně mohou ledacos udělat. Budeme konkrétní, každý si odnese nápady k okamžitému vyzkoušení i chuť to opravdu co nejdříve udělat.

 • Program

  CoolWorkshop proběhne následovně

  10.00 - 11.00

  Zlatý kruh

  Účastníkům představíme nápad Simona Sinka rychle vedoucí k hledání a nalézání osobního smyslu práce. Projdeme si příklady, které k zahájení hledání dokáží doslova „nakopnout“.

  11.00 - 12.00

  Rutina, kreativita a hodnoty

  Účastníci si zmapují své pracovní činnosti a rozdělí je na rutinní a kreativní. Budou uvažovat o tom, které souzní s jejich osobním smyslem v práci. Podíváme se na hodnoty, které jsou pro jednotlivce zásadní pro každodenní fungování.

  13.00 - 14.00

  Moje odpovědnost

  S účastníky si formou myšlenkové mapy projdeme jejich vnímanou odpovědnost. Diskutovat budeme o tom, za co by jim měli být odpovědní jejich podřízení.

  14.00 - 15.00

  Osobní Proč? a služba

  Přejeme si, aby účastníci zažívali více štěstí v práci. Podle našich zkušeností je možné osobní PROČ? doplnit změnou pohledu na podřízené. Seznámíme účastníky s myšlenou Sama Waltona, který na službě podřízeným vybudoval největší maloobchodní řetězec na světě.

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Uslyšíte reálné příběhy, poznatky vědy i zkušenosti kolegů z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit výborné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy - leadery z jiných kontaktních center, zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • Formát CoolWorkshopu

  Neformální prostředí

  CoolWorkshopy pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu sedíme v kruhu. Moderátoři hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery a teamleadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

   

  Poskytuje prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Zdeněk Bohuslav

  „S moha lidmi jsem zažil, jak se rozzářili, když věnovali píli nalezení osobního smyslu práce. Jsem přesvědčený, že to může přinášet skvělé věci do života. Inspirativní propojení smyslu a služby podřízeným může od základů proměnit mnoho pracovních týmů. Jsem moc rád, že k tomu mohu tímto workshopem přispět.“

  Michal Beránek

  „Uvědomit si proč dělám leadera a najít svůj "leaderský" styl umožňuje najít své štěstí v práci. Vyzkoušel jsem si sám na sobě jak je naplňující se věnovat jako leader vytváření prostředí a podmínek pro ostatní. Jak povznášející je vidět růst ostatní.“

 • Cena

  All Posts
  ×