• CoolWorkshop pro manažery a teamleadery kontaktních center

  7.11.2017, 10.00 - 15.00 HODIN

  OpenOne a.s., Jankovcova 1566/2b, nižší budova Lighthouse, Praha 7

 • Je vědecky dokázáno, že vnitřní motivace fungujeme daleko lépe. Podstatně ji lze "živit" tzv. Autonomií.

  Co konkrétního by šlo pro podporu Autonomie udělat ve vašem kontaktním centru?

   

  Spokojený pracovník dělá svojí práci lépe. Na tomto workshopu se zaměřujeme na jeden z důležitých aspektů toho, co ovlivňuje spokojenost pracovníků v týmu. Na autonomii. Probereme teoretické aspekty autonomie a u každého aspektu budeme diskutovat, co konkrétního by šlo pro podporu autonomie udělat ve Vašem kontaktním centru. Naučíme účastníky, jak pracovat na tom, aby členové týmů otevřeně komunikovali. To, co je opravdu trápí, co opravdu chtějí, co je opravdu překážkou a problémem. Konkrétní návrhy, konkrétní opatření. Taková, která lze hned začít uplatňovat. Účastníkům dodáme energii se po návratu vrhnout do další práce. Všechny nápady a náměty budou moci účastníci sdílet s účastníky z jiných kontaktních center. Dozvědí se, jak to dělají tam, jak by řešili autonomii u nich.

   

  CoolWorshop poskytne prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

   

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

   

  CoolWorkshopu se účastní maximálně 12 účastníků. Zpravidla z 5 - 7 kontaktních center.

 • Program

  CoolWorkshop proběhne následovně

  10.00 - 12.30

  Teoretický úvod k tématu Autonomie

  Nejdříve se podíváme na to, co je to autonomie, jaké druhy autonomie jsou rozlišovány. Podíváme se na to, které z nich mají v kontaktních centrech smysl své opodstatnění a měla by se k nim upřít pozornost.

   

  12.30 - 13.30

  Oběd

  Společný oběd.

  13.30 - 15.00

  Práce v kruhu - konkrétní návrhy a nápady

  Následně začneme v kruhu probírat jednu po druhé jednotlivé možnosti jejich posílení. Jak konkrétně by to šlo, co by se dalo udělat. Budeme sdílet zkušenosti a konkrétní formy, jak se dařilo, nedařilo a daří v kontaktních centrech účastníků autonomii využivat.

 • Proč přijít?

  Dobijete si své teamleaderské baterie.

  Znalosti

  Dozvíte se o novém trendu posilování spokojenosti zaměstnanců, o autonomii. Dozvíte se, jak na ní lze pracovat a co jí ovlivňuje.

  Inspirace

  Uslyšíte reálné náhledy a zkušenosti kolegů z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit výborné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy z jiných kontaktních center a zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Do workshopů vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

 • Cena

 • Registrace

  All Posts
  ×