• Coolna pro leadery, manažery, vedoucí týmů

 • Je "štěstí v práci" jen další buzzword nebo má smysl se o něm bavit?

  Má smysl vytvářet v týmech prostředí a kulturu "štěstí v práci"?

  Jaké faktory nejvíce ovlivňují pocit štěstí v práci?

  Co konkrétně můžeme v týmech dělat, abychom je co nejvíce podporovali?

   

   

  Rostoucí počet vědeckých studií i příkladů z praxe potvrzuje, že existuje korelace mezi šťastnými týmy a jejich výsledky. Že má velký smysl vytvářet v týmech prostředí a kulturu, ve kterých je každý člen týmu vidět, může uplatňovat svůj talent a dělat co nejvíce práce, která ho baví a která přináší výsledky.

   

  Na této Coolně se podíváme na dva faktory, které nejvíce ovlivňují pocit štěstí v práci : na pocit smysluplnosti a na týmové vztahy.

   

  Coolna poskytne prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů.

  Účastníci se dozvědí od obou průvodců konkrétní příklady, jak to dělali a dělají ve svých firmách .

  Co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

   

 • Program

  Coolna proběhne následovně

  10.00 - 10.30

  Proč se má cenu bavit vůbec o štěstí v práci?

  Seznámíme účastníky s informacemi, jak a proč má štěstí v práci vliv na členy týmů a jejich výsledky. Vysvětlí základní principy "štěstí v práci", představí vědecké studie a výzkumy stojící za těmito principy a uvede konkrétní příklady implementace ve firmách u nás i ve světě.

  10.30 - 13.00

  Jak pracovat se smysluplností a užitečností

  V hlavní dopolední části se podíváme na to, proč má vlastně cenu pracovat s "Proč"..:-). Představíme si konkrétní příklady, jak nastavovat "Proč?". Jak pracovat na tom, aby členové týmu vnímali užitečnost a přínosnost své práce.

  13.00 - 14.00

  Oběd

  Společný oběd.

  14.00 - 15.45

  Jak ve svém týmu podporovat zdravé vztahy

  V odpolední části se zaměříme na vztahy, na to, jak budovat a podporovat v týmu důvěru jeho členů. Představíme si principy, řadu z nich si účastníci vyzkouší, ke každému principu uvedeme naše konkrétní vyzkoušené praktiky, jak aplikujeme ve svých týmech. Své příklady a nápady budou moci sdílet i všichni účastníci Coolny mezi sebou.

  15.45 - 16.00

  Reflexe, uzavření, zhodnocení

  A nakonec se podíváme co nám den dal, co si kdo odnáší, co se rozhodl udělat a změnit.

 • Proč přijít?

  Znalosti

  Dozvíte se nové informace o štěstí v práci a o tom, co na něj má největší vliv.

  Inspirace

  Uslyšíte příklady toho, jak se dá štěstí v práci v týmech podporovat a budovat. Konkrétní příklady, které realizovali průvodci Coolnou i její účastníci.

  Seznamování

  Poznáte nové leadery, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provedou

  Michal Beránek

  „Do této Coolny vnáším své znalosti i a zkušenosti s budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy. Nepřináším teorii, ale konkrétní zkušenost ze svobodné firmy OpenOne, kde jsem celou změnu vedl. I zkušenosti z toho, jak pomáhám s budováním radostných týmů v jiných firmách.“

  Michal Šrajer

  "Před devíti lety jsem se stal prvním Chief Happiness Officerem u nás. Tehdy v pozici malé začínající firmy Inmite, která vyrostla a akvizicí se před třemi lety stala součástí Avastu. I tam jsme v roli CHO pokračoval, teď už ale v mnohem větším měřítku. Nyní jsem na volné noze a mou misí je nadále to, na čem jsem pracoval už mnoho let - chtěl bych co nejvíce lidem pomoci, aby mohli být lidmi i v práci. Aby zkrátka v práci mohli růst, dosahovat smysluplných výsledků a trávit čas s lidmi, s nimiž si rozumí."

 • Cena

  cena je uvedena bez DPH

 • Registrace

  All Posts
  ×